Bolest kloubů

Bolest kloubů patří mezi časté a nepříjemné zdravotní potíže. Nejčastěji máme problémy s koleny, kotníky či kyčelním kloubem. Bolest může být způsobena přetížením z jednorázové větší námahy, úrazu, dlouhodobým přetěžováním kloubů a také onemocněním kloubů. Klouby přirozeně stárnou (opotřebovávají se) věkem. Klouby mohou bolet i při změně počasí či akutním onemocnění, např. při chřipce, kdy jsou na bolest citlivější.

Kloubní pohyblivost je ovlivněna mnoha faktory, a to vnějšími a vnitřními, či faktory vrozenými a získanými. Kloubní pohyblivost je největší v dětském věku a relativně větší je u žen než u mužů. Kloubní pohyblivost se zvyšuje s teplotou těla – zahřátím při cvičení, teplou koupelí či saunou a snižuje se jednak s věkem nebo se zvyšující se fyzickou, ale i psychickou únavou, a je také závislá na části dne – ráno je horší než během dne.

Věk má zásadní vliv na opotřebování kloubů. Odborníci uvádějí, že do 25. až 30. roku života by měly být klouby v dobrém stavu, plně pohyblivé, nebolestivé, s pevnými vazy. Už od 30. roku věku však u mnoha lidí dochází k postupnému opotřebení a poškození kloubové chrupavky. Chrupavka má téměř nulovou regenerační schopnost, neumí se zahojit jako jiné tkáně. Při poškození se chrupavka stává hrubší, ztrácí svoji elasticitu, omezuje pohyb kloubů. Dochází k degeneraci (poškození) kosti sousedící s chrupavkou, kloubového pouzdra a okolních svalů. Toto onemocnění se jmenuje artróza. Postihuje především drobné klouby, také tzv. nosné klouby (kolenní, bedrové) ale i páteř. Zpravidla první příznak artrózy je bolest. Na začátku je obvykle bolest námahová, vznikají svalové spasmy (stažení svalů) které šetří postižený kloub, tato bolest ustupuje v klidu. Přítomná je stuhlost kloubů v ranních hodinách, dochází k omezení hybnosti v krajních polohách, kloub může opuchnout, bývá teplejší. V pokročilejších stádiích artrózy je přítomná klidová a noční bolest, charakter bolesti se mění v závislosti od polohy, pohybu či námahy apod. Může dojít až ke ztrátě pohyblivosti kloubu, dlouhodobou nečinností se oslabují svaly, kloub se může deformovat.

Režimová opatření při bolestech kloubů

  1. Pokud máte nadváhu, je třeba ji snížit. Nadváha zbytečně zatěžuje klouby, které se více opotřebovávají.
  2. Vhodné je rekreačně sportovat – sporty, které příliš nezatěžují klouby, jsou cyklistika, běžecké lyžování, chůze (doporučovaná je i s trekingovými holemi), plavání a spinning.
  3. Doporučuje se vhodná obuv, která je určena pro daný druh sportu.
  4. Vhodné je omezit sporty na parketách nebo palubové podlaze jako např. squash, basketbal, florbal apod. Tyto sporty zatěžují klouby a mohou zvýšit jejich bolestivost.
  5. Uzpůsobte své sportovní aktivity, pokud jste nachlazení či dokonce nemocní.
  6. Doporučuje se celková změna životního stylu.
  7. Klouby po 40. roce věku jsou u části populace velmi citlivé na chlad – zejména v zimě např. po sportování je třeba dbát na to, abyste neprochladli.
  8. K utišení bolesti lze využít běžně dostupná analgetika, také nesteroidní antirevmatika s protizánětlivým účinkem ve formě tablet. Dostupné jsou i lokální léčivé přípravky, např. gely, náplasti či krémy, které se aplikují přímo na kůži v oblasti bolestivého místa.

Cviky při bolestech kloubů:

Před každým cvičením je třeba se mírně zahřát a cvičení provádět naboso (v ponožkách) na podložce. Velmi důležité je přesné provedení cviků, v doporučeném pořadí, a cviky je nutno provádět pomalu, ne násilím nebo švihem. Cvičte zvolna, pohybujte kloubem různými směry. Dosažení maximálního kloubního rozsahu hned prvním cvikem není vhodné. Je nutno začít menším rozsahem pohybu, který budete postupně zvyšovat. Nejčastější způsob uvolnění kloubů je kroužení a komíhání. Cvičení pro vás musí být příjemné. Obvyklý počet opakování je 5–10×. Uvolnění kloubů pocítíte obvykle až po několika měsících pravidelného cvičení. Při cvičení nezapomínejte pravidelně dýchat.

Kroužení hlavou:

A

B

C

Uvolňování pletenců ramenních:

Základní poloha – klek. Současně s pomalým krouživým pohybem ramen pomalu zvedejte hlavu a hrudník, až dosáhnete vzpřímeného držení. Ramena jsou stažená dolů, paže uvolněné. Můžete kroužit rameny ve stejném směru či opačně (jedním dopředu a druhým dozadu).

A

B

C

Uvolnění kyčelních kloubů:

Základní poloha – leh na zádech. Položte levou ruku na levou kyčel a tlačte ji k podložce. Pokrčte pravou nohu a pravou ruku položte z vnitřní strany na koleno a tlačte koleno do strany. Potom pomalu nohu natahujte a po podložce ji přisuňte k levé noze. Pravidelně střídejte strany.

A

B

C

Žabák:

Základní poloha – leh na břiše. Během cvičení se snažte nezvedat pánev z podložky. Pravou nohu pokrčte v koleni a pak ji vytočte ven. Pak posunujte koleno směrem vzhůru a přitáhněte ho pravou rukou co nejblíže k hrudníku a poté pomalu koleno vracejte stejným způsobem do základní polohy. Při cviku se snažte kolenem opsat co největší kruh.

A

B